Etimesgut Fevziyede Yatırıma cok uygun HisseLi Tarla

Paylaş :

Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2012 tarih 818 sayılı kararı ile onaylanan Etimesgut İlçesi Fevziye Mahallesi ile Gölbaşı İlçesi Hallaçlı Mahallesi l.Etap, 2012/819 sayılı karar ile onaylı Hallaçlı Mahallesi 2.Etap, 2012/820 sayılı karar ile onaylı Hallaçlı, Velihimmetli Mahalleleri 3.Etap ve 2012/821 sayılı kararla onaylı Hallaçlı, Velihimmetli ve Çayırlı Mahalleleri 4.Etap kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı (KDGPA), 5393 sayılı Belediye Kanunun 73.cü maddesi uyarınca KDGPA sınır ilanına yönelik 15.06.2015 tarihli ve 2015/7742, 2015/7740, 2015/7739, 2015/7741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları 23.06.2015 tarihli ve 29395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Söz konusu KDGPA larına ilaveten planlama açısından bütünlük sağlanması için etaplar arasında kalan alanı da kapsayan "Halaçlı-Velihimmetli-Çayırlı, Fevziye Mahalleleri 4 Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği" Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2015 gün ve 2436 sayılı kararıyla onaylanarak, ilan-askı sürecince plana dahil olma yönünde yapılan itirazlar Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2016 gün ve 503 sayılı kararı ile red edildiğinden alana ilişkin 1/25000 ölçekli plan kesinlik kazanmıştır.

NOT: söz konusu 1/25000 lik imar planı FEvziye mahallesinden gecmiş olup  Konya,Eskişehir,Antalya ve İstanbul Bağlantı yolları bu bölgeden sağlanacatır. dolayısıyla Fevziye mahallesi bu anlamda tam bir merkez görevi göreceği düşünülmektedir. Bu Tarla ile ilgili bilgi Almak isteyenlerle Yüz yüze Görüşmeyi ve Gayrimenkulu yerinde Tesbit etmeyi uygun görmekteyiz. Telefonla Ada, Parsel ve nokta adres verilmemekedir. Telefonlarımız ve adres bilgilerimiz yazıldığı gibi doğrudur. saygılarımızla, Ber Tay GayrimenkulÖzellikler
TEKNİK ÖZELLİKLER
Konum
Altyapı
Genel Özellikler
Manzara